skip to Main Content

Placemakers brainstormen over wijk voor initiatieven

Almere werkt aan een nieuwe wijk. De nieuwe wijk, Almere Hout Noord, wordt een onder­ne­mende, talent­volle en eco­lo­gi­s­che wijk: Wijk voor Ini­ti­a­tie­ven. Men­sen gaan de wijk zélf maken, niet alleen door het bouwen van hun woning of bedrijf, maar ook door zeg­gens­chap over het gro­tere geheel. Bewo­ners en onder­ne­mers geven aan wat er nodig is op het gebied bij­vo­or­be­eld sport, ont­mo­e­ting, onderwijs. Almere Hout Noord wordt zo een wijk waar men­sen hun eigen oplos­sin­gen kiezen, weer wat met elkaar hebben. Deze visie sluit perfect aan bij het doel van Placemakers om in co-creatie een buurt aantrekkelijk te maken.

De ontwikkeling van Almere Hout Noord met behulp van initiatieven is een groots, ambitieus project. Het bestaat uit meerdere fasen: de ontwikkelfase voordat er getekend wordt. In deze fase kunnen mensen met ideeen komen voor inrichting van de buurt en toekomstige bewoners komen met plannen voor collectief of particulier opdrachtgeverschap. Placemakers kan in deze fase een rol spelen door het lege gebied een tijdelijke invulling te geven, door co-creatie met jongeren en jongerenorganisaties uit andere buurten in Almere. Daarna komen er nog andere interessante fases, waarbij de nieuwe bewoners van Almere Hout Noord  haar identiteit mee-ontwikkelen en vervolgens een beheer-fase waarbij de initiatieven duurzaam moeten worden. Placemakers hebben hier genoeg ideeen over. Daarom zijn we aangeschoven bij een workshop van Ymere en de gemeente Almere om onze ervaring en visie te presenteren. Hopelijk slaat onze werkwijze aan en levert het iets op voor Almere!

We kijken in ieder geval erg uit naar een vernieuwende manier van gebiedsontwikkeling waarbij het niet alleen maar over bewoners wordt gepraat, maar waarbij ze zelf ook inbreng hebben. En dat geldt natuurlijk ook voor jongeren! Je kan je eigen initiatief voor deze nieuwe buurt al insturen. Voor het inbrengen van een initiatief of voor meer informatie, zie: www.wijkvoorinitiatieven.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top