skip to Main Content

PLACE-MAT#09 Placemaking & Serious Gaming

header serious gamingHoe kunnen we met uiteenlopende partijen en bewoners samen één stad verder ontwikkelen? Hoe kunnen analoge en digitale spelelementen hieraan bijdragen? Op wat voor manier kan de corporatie inspelen op deze digitale ontwikkeling? En wat zijn de obstakels die hier bij komen kijken? Voor PLACE-MAT #09  op 14 maart vertelde Play the City bij FLX Ymere over hoe ze door gaming met verschillende stakeholders werken aan stedelijke transformatie. Play the City bestaat uit een los netwerk van individuen die teams vormen voor lopende projecten waarbij ze bouwen aan gemeenschappen, co-designen met belanghebbenden en instrumenten ontwikkelen voor digitale stedenbouw. Middel hierbij is serious gaming; een spel met een ander primair doel dan puur vermaak. Het gaat juist om communiceren, werven of selecteren, onderwijzen of het verwerven van inzicht Een serious game kan gebruik maken van meerdere media: het kan een papieren bordspel of kaartspel zijn, een gefaciliteerde managementgame of een computergame.

Jacob Buitenkant vertelt over op maat gemaakte game workshops voor verschillende gebieden. De workshops brengen alle belanghebbenden bij elkaar en geven inzicht in elkaars belangen en ideeën. Online worden verdere connecties gelegd, die weer de basis zijn voor een volgende fysieke bijeenkomst. Play the City maakte voor Oosterwold in Almere een ontwikkelingsconcept voor lage dichtheden, waarbij kopers van de grond ook (deels) zorgdragen voor  voorzieningen. Ook ontwikkelden ze een digitale tool waarbij je  met je OV chipkaart kan stemmen op verschillende stellingen over de publieke ruimte – waarbij ook direct de ruimtelijke consequentie zichtbaar wordt: “Wil je meer groen in de buurt? Dat betekent wel dat er minder ruimte is voor het parkeren van je auto…” Voor Play Noord in Amsterdam Overhoeks bedachten ze met betrokken partijen modellen waarbij in tijdens van crisis ontwikkelingen toch nog in gang gezet kunnen worden. Inmiddels is er een vervolg game ontwikkeld, zodat de ideeën zich aanpassen aan de inmiddels ontstane situatie. De online community is levendig, sommige mensen stappen eruit en anderen sluiten zich aan. Zo koppelde Play the city een initiatief voor een tijdelijke oven aan bewoners in Noord die behoefte hadden aan tijdelijke buurt BBQ.

uitslag poll Serious Gaming

Hoe denkt het publiek van de lunchlezing eigenlijk over serious gaming bij gebiedsontwikkeling? Helpen digitale platformen bij participatie in gebiedsontwikkeling? De meeste aanwezigen zijn het eens. Meer dan drie kwart vindt dat gaming helpt bij gebiedsontwikkeling, maar nooit alleen op zichzelf staat. Twee derde van de aanwezigen is van mening dat directe burgerparticipatie (bijvoorbeeld een bewoners enquête) minder relevant voor gebiedsontwikkeling is dan indirecte burgerparticipatie (serious gaming) wanneer er op het juiste moment geluisterd wordt naar ideeën van burgers. Bij de volgende stelling vindt 38% het nuttiger voor gebiedsontwikkeling als gegevens gegenereerd worden door burgers zonder dat ze daar weet van hebben in plaats van kant-en-klare plannen van burgers. 62% vindt dat om data te gebruiken er een verhaal van gemaakt worden, maar 25% is het hiermee oneens omdat ze vinden dat data direct gebruikt kunnen worden omdat ze objectief zijn. Bijna iedereen vindt dat er meer begrip tussen burger, marktpartijen en overheid oor analoge en digitale middelen te verbinden, maar er moet dan wel een constante koppeling zijn tussen analoge en digitale middelen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top