skip to Main Content
Kindvriendelijkheid Loopdekken Bijlmerplein

Kindvriendelijkheid Loopdekken Bijlmerplein

Hoe spelen kinderen op en om boven en naast winkelcentrum Amsterdamse Poort in Zuidoost? Hoe kunnen we fysieke vernieuwingen aan laten sluiten op hun speelbehoefte?  In de clusters boven het winkelcentrum zijn 500 kleinschalige sociale huurwoningen. Hier wonen 150 kinderen tussen 0-12 en 40 kinderen tussen 13-18 jaar. De loopdekken op de clusters worden op korte termijn vernieuwd. Placemakers heeft onderzoek gedaan naar de voorwaarden voor kindvriendelijkheid waar de vernieuwde loopdekken aan dienen te voldoen. Het onderzoek geeft inzicht in huidig gebruik en speelwensen, zodat een ontwerp gemaakt kan worden dat aansluit op de behoefte van de ouders en kinderen die hier wonen.

Met een gemiddeld rapportcijfer van 5,8 blijken de ondervraagde buurtbewoners niet erg tevreden met de kindvriendelijkheid van de wijk. 92% van alle ondervraagde ouders vindt dat er meer speelruimte moet komen en slechts 26% is tevreden over de speelvoorzieningen in de buurt.48% van de kinderen speelt dagelijks op de loopdekken, 28% zelden of nooit. De voornaamste redenen hiervoor is dat de kinderen te jong zijn, het onveilig is door auto’s of mensen die buiten hangen.

Naast aanbevelingen per cluster biedt Placemakers een aantal algemene adviezen voor het ontwerp, zoals ‘vergoening’, het aanbrengen van faseringen ontwerpen en het belang van co-creatie met kinderen voor eigenaarschap. Daarnaast wordt in de aanbevelingen rekening gehouden met de mate van zelfstandig spelen, aangezien de meerderheid van de kinderen niet zonder toezicht mag spelen. Dit gebeurt onder meer door een routing aan te bevelen (met vrolijke spelaanleidingen) en na te denken over zitmogelijkheden (al dan niet in combinatie met spelmogelijkheid).

 procesScreen Shot 2016-08-01 at 17.08.44

DILEMMA’S
De definitieve keuzes voor speelmogelijkheden hangen echter samen met dilemma’s. Allereerst is er het dilemma overlast versus leefbaarheid. Veel bewoners klagen over overlast. Speelplekken kunnen (geluids)overlast veroorzaken en een hangplek worden. Het andere duidelijke spanningsveld is tussen uitdaging en veiligheid. De speelplekken dienen voldoende uitdaging te bieden om het speelplezier te stimuleren, anders is het risico groot dat de speelplekken te weinig door kinderen gebruikt worden, maar dienen ook veilig genoeg te zijn en de kinderen uit te dagen. Placemakers presenteert hiervoor een dilemma-matrix. Bij de keuze voor speelmogelijkheden op de loopdekken kan men een afweging maken aan de hand van de plek in de matrix. Is een speelplek veilig maar ook voldoende uitdagend? Levert een speelplek behalve plezier ook overlast op?

Screen Shot 2016-08-31 at 12.14.00

Momenteel wordt gewerkt aan de uitwerking van het ontwerp. Placemakers zal voor het stadsdeel Zuidoost een vervolgonderzoek uitvoeren naar de kindvriendelijkheid en speelplekken in de buurt Vogeltjeswei.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top