skip to Main Content

Resultaten Placemakers in NWA magazine #1

Vandaag is het eerste exemplaar van het NWA magazine #1 uitgereikt aan Henk Ovink, directeur Ruimtelijke Ordening. In het magazine worden de resultaten gepresenteerd van de onderzoeklabs van Nederland wordt Anders. De rijksbouwmeester, Liesbeth van der Pol, reikte het eerste exemplaar uit en vertelde over het succes van de afgelopen onderzoeksperiode en dat onder andere het lab Placemakers zicht voortzet in een Stichting met startkapitaal van Ymere.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top