skip to Main Content

Tijdelijkheid door geleidelijkheid

  • 26 April 2011

Impressie PLACE-MAT#01 over Placemaking & tijdelijk ruimtegebruik Hoe kan tijdelijke invulling van braakliggende grond en…

Nicis rapport: jongeren moeten grotere rol bij gebiedsontwikkeling

  • 24 April 2011

Nicis is het kennisinstituut van, naar en door steden. Het onlangs gepubliceerde onderzoeksrapport  ‘jongeren, wonen en sloop’ concludeert dat jongeren een grotere rol moeten krijgen om er voor te zorgen dat hangen niet ontaardt in overlast en aantasting van de leefbaarheid. Wanneer jongeren worden betrokken bij herstructurering kan de inrichting en het beheer van de openbare ruimteworden verbeterd.

Back To Top