skip to Main Content

Analyse PLACE-MAT#01 'tijdelijk ruimtegebruik & Placemaking'

Resultaten PLACE-MAT #01

Bij iedere lunchlezing wordt een PLACE-MAT uitgedeeld – om op te lunchen, maar ook met informatie over de sprekers en een poll om de stemming onder de aanwezigen te meten. Wie zijn er en hoe denken zij over de zaak? het is immers een kennisuitwisseling tussen experts, Ymere en andere (ervarings)deskundigen zoals architecten, ambtenaren en wetenschappers. Een verslag en een analyse van de discussie wordt gepubliceerd.

Zin en onzin van tijdelijk ruimtegebruik & Placemaking:
84% van de respondenten is van mening dat de ruimtelijke ontwikkeling in Nederland is gestagneerd. Allen zijn het er over eens dat tijdelijke invulling van braakliggende grond en leegstaande bouwwerken betrokkenheid tussen verschillende groepen kan stimuleren. Als obstakels in dit proces wordt het vaakst genoemd dat er angst heerst onder gevestigde partijen die moeilijk weg is te nemen. Ook wordt genoemd dat het doel niet helder is, starre regelgeving en dat partijen niet durven ‘loslaten’. We zijn qua pioniersdrang op de helft: 50% vindt dat het gewoon kan, en de andere helft vindt dat er te veel obstakels zijn voor tijdelijke invulling. Als het gaat om wie de verantwoordelijkheid om tijdelijke invulling tot stand te brengen worden alle partijen eigenlijk wel genoemd; zowel gemeenten, architecten, lokale ondernemers, bewoners als ontwikkelaars.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top