skip to Main Content

Lunchlezing Place-Mat # 05: Placemaking & Stad van de Toekomst

Op 21 maart organiseerde Placemakers in samenwerking met FLX Ymere een lunchlezing met als thema de Stad van de Toekomst. Voor Place-Mat #05 heeft Placemakers de ‘stadsraad’ van de Stad van de Toekomst– een project van Generatie IK en VPRO Dorst – uitgenodigd om vast haar plannen te ontvouwen. Naar verwachting zijn in 2050 driekwart van alle aardbewoners stedelingen. Hoe zullen deze steden er dan uit zien? De ‘bouwers’ van de Stad van de Toekomst zijn nu tussen de 18 en 28. Zij gaan straks leven in zo’n stad. Hoe willen zij hun idealen hier in terug zien komen?

Generatie IK is geboren tussen 1984 en 1992. Deze jongeren zijn opgegroeid in een wereld met snelle ontwikkelingen binnen de technologie en economische voorspoed. Kenmerkend is dat deze generatie hard werkt en van dag tot dag leeft. Het is voor deze generatie lastig om haar idealen te verwoorden. Met het idee dat het hebben van een ideaal, een utopie, je richting geeft voor het nu, droomde de stadsraad bestaande uit zes jongeren uit deze generatie van hun ideale stad in 2050. Deze ideale stad is gepositioneerd in de verstedelijkte zone in west Europa, maar wel op een originele plek: in de zee, halverwege Amsterdam en Londen.

Samen groeien en verder ontwikkelen, samen bouwen aan de stad, is een belangrijk uitgangspunt van de stad van de toekomst. Mensen zullen zich samen inzetten voor een groter geheel. In de stedenbouwkundige opzet van de stad – die gebouwd wordt in de vorm van een slakkenhuis – is die gerichtheid op samenwerken aan flexibele groei te zien. Daarnaast worden zelfredzaamheid, duurzaamheid en het hebben van invloed als belangrijke waarden gezien, die zich uiten in het formaliseren van sociale netwerken in de vorm van coöperaties. Individuen verenigen zich in verschillende soorten coöperaties, om gezamenlijk hun energiebehoefte of hun dagelijkse boodschappen te regelen, maar ook het museum wordt gerund door een coöperatie, waarbij ieder lid een deel van het museumstuk bezit.

De stad is weer zelfvoorzienend: door middel van Urban Farming op daken, in parken op balkons of speciaal gebouwde flats, wordt voedsel weer dicht bij de consument verbouwd. De stad heeft weer direct toegang tot voedzaam eten, het voedsel hoeft minder kilometers af te leggen en urban farming stimuleert de sociale verbondenheid tussen mensen. Daarnaast gebeurt wonen, werken en leven door elkaar: functiemenging is van cruciaal belang voor een levendige stad.

De stadsraad geeft Ymere het advies mee om in te zetten op flexibel in te richten woonunits, die de bewoner optimaal kan aanpassen aan zijn eigen wensen. De bewoner van de toekomst wil zich namelijk graag onderscheiden. Daarnaast moet er ruimte blijven voor organische groei: plan niet alle bouw, maar ontwikkel van onderaf en blijf ook binnenstedelijk bouwen. De stad van de toekomst bouw je niet alleen, maar samen. Zelfbeschikking, invloed, waarbij samen gewerkt wordt aan een bijdrage aan het groter geheel: dat is waar Generatie IK voor staat. Een utopie die werkelijkheid wordt?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top