skip to Main Content

PLACE-MAT #07 Samen is het een Makkie!

Tijdens de lunchlezing Placemaking & Wijkvaluta bij Ymere stond het gebruik van de Makkie – een alternatief ruilmiddel in de Indische buurt – centraal.  De Makkie is nieuw, maar het idee is al oud. Zo zien we tijdens de crisis in de jaren ’30 een opkomst van ‘community currencies’. Door de huidige economische crisis lijken deze zogenaamde wijkvaluta opnieuw in opkomst. Feye van Olden van buurtproject.nl en Sander de Rijke van Qoin vertellen over zo’n alternatieve vorm van geld: De Makkie wordt uitgegeven door bedrijven om sociale activiteit in de Indische buurt te belonen. Bewoners kunnen bijvoorbeeld Makkies verdienen door een klusje te doen voor een verzorgingtehuis of door het opknappen van de binnentuin voor de woningcorporatie. Vervolgens wordt de Makkie verzilverd door lokale ondernemingen. Zo kan je er voor naar de film bij studio K of krijgt korting bij Albert Hein. Daarnaast kunnen mensen ook diensten voor elkaar doen; oppassen op de kinderen of  boodschappen voor de buurvrouw in ruil voor een makkie. De organisatoren van de Makkie zetten in op een groot onderlinge diensten-netwerk. Hierdoor versterkt juist het sociale aspect van ontmoeting en onderlinge ondersteuning binnen een wijk.

Of dit in de iedere wijk mogelijk is, is nog de vraag, laat staan de hele stad. Volgens Sander ligt de kracht juist in het lokale, een te groot gebied maakt het al snel weer anoniem. Feye vertelt hoe de Makkie is voortgekomen uit een sterke buurtgemeenschap ‘De Makkassarplein community’. Rondom het makassarplein was er behoefte aan een economische stimulans. Het doel van de Makkie is dan ook zowel gericht op bewoners als op professionals. Enerzijds versterkt het burgerparticipatie. Doordat mensen een Makkie willen verdienen worden ze aangezet om zich actief in te zetten voor een groene buurt en voor andere bewoners. Daarnaast verbindt de Makkie partijen, bijvoorbeeld culturele en sport-instellingen en lokale ondernemers uit de wijk onderling, maar ook met het stadsdeel. Het gebied is nu al uitgegroeid van het Makassarplein tot de gehele Indische buurt.  Dit soort vragen, ervaringen worden behandeld op het platform wehelpen.nl, waar de Makkie bij is aangesloten.

De polls laten zien dat er over het algemeen een positief beeld bestaat over community currencies. Zo vindt 71% van de ondervraagden dat een community currency stimulerend werkt. Een klein deel van 29% vindt dat het nog verder onderzocht moet worden, maar nog opvallender is dat niemand het onduidelijk en verwarrend vindt. Bij de 2e stelling; Hoe kunnen community currencies het woongenot van huurders vergroten, worden vooral de woorden binding, betrokkenheid en sociale cohesie gebruikt. Dit zijn allemaal positieve uitingen om het woongenot te vergroten.

Veel mensen hebben de stelling dat ‘interventies als de Makkie de beste manier zijn om alternatieve economie te onderzoeken’, op hun placemat veranderd in “een goede” manier. Niemand is het oneens met de stelling, en na de verandering is 62% het eens met de stelling. Een aantal mensen heeft anders ingevuld met ook de toevoeging dat het een goede manier is om het te onderzoeken. Niemand vindt dat de Makkie in de Indische buurt uitsluiting in de hand werkt. 69% denkt dat het juist versterkend werkt voor de cohesie, terwijl 31% anders heeft aangegeven. Als reden geven de meeste dat het nog verder onderzocht moet worden. Ten slotte de stelling dat een community currency in alle buurten ingevoerd zou moeten worden is men verdeeld. De meesten vinden het afhankelijk van de buurt, de omstandigheden en de wensen. ‘Moeten’ is dus bij velen doorgestreept.

Op de 3e stelling, of de community currencies bijdragen aan de doelstellingen van woningcorporaties, antwoord iedereen ja. Zo’n 60% vindt dat dit komt door de betrokkenheid in de buurt te stimuleren. De andere 40% ziet het vergroten van de leefbaarheid en verantwoordelijkheid als een belangrijke doelstelling. Misschien dat deze lezing medewerkers van Ymere op ideeen heeft gebracht, en komen we in de toekomst ook in andere buurten community currencies tegen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top