skip to Main Content

Placemaking 2012 – what we did…

Header_nieuwsbrief

Hier vindt u een overzicht van Placemaking projecten van het afgelopen jaar. Met ons multidisciplinair team verzorgen we sociologisch locatie-onderzoek en ontwerpen we in co-creatie om samen een plek te máken. Placemakers luistert en kijkt naar dagelijks gebruik en fungeert hierbij als mediator tussen bewoner en opdrachtgever: we vertalen onze bevindingen naar passende aanbevelingen, workshops of interventies om buurten nieuw elan te geven. We kijken uit naar een mooi 2013 met een aantrekkelijke en levendige openbare ruimte voor iedereen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top