skip to Main Content
VAN SOCIALE CONTEXTKAART TOT PROJECTEVALUATIE
VAN SOCIALE CONTEXTKAART TOT PROJECTEVALUATIE

Placemakers onderzoekt de betrokkenen, het gebruik en de context van de locatie. Tijdens co-creatie workshops denken we gezamenlijk en op creatieve manier mee over de toekomst van de plek

Documentaire Tuindorpen A’dam Noord

Documentair vastgelegd wat er speelt in de buurten Blauwe Zand en Tuindorp Nieuwendam in Amsterdam Noord. Een nieuwe tool voor Placemakers, ontwikkeld in samenwerking met documentairemaker Brechtje Boeke.

Werksessie Placemaking Plein de Vlugt

Placemakers leidde een werksessie om samen met betrokkenen te komen tot een gedragen plan voor placemaking op Plein de Vlugt.

Actie-onderzoek fietsroute Haarlemmerbuurt

Meefiets-interviews en een mobiel onderzoeksstation om ideeën, wensen en zorgen t.a.v. een fietsroute te onderzoeken.

Workshop Kaloleni, Nairobi

Een workshop om een inclusieve, gedragen planning van Kaloleni, Nairobi te bereiken.

Making Cities Together #4 Minecraft community workshop

Minecraft als tool om verschillende groepen uit te nodigen bij het ontwerpproces van een 'Model Straat' in Dandora, Nairobi.

Workshop Belgrade SCAPES:LAB

Placemakers participated in the exchange programme Belgrade.SCAPES:LAB / I Think BG in Serbia's capital. Placemakers organised a workshop on 'Social Context Mapping'.

Making Cities Together #1 Inventarisatie Placemaking in Nairobi

Placemakers inventariseert en analyseert bestaande Placemaking initiatieven in Nairobi

Onderzoek BankjesCollectief

Placemakers heeft onderzoek uitgevoerd naar BankjesCollectief - een initiatief waarbij bewoners een bankje op straat 'openstellen' voor buren en andere bezoekers.

Sociale Contextkaart

De Sociale Contextkaart is een digitale tool die sociaal-ruimtelijk locatieonderzoek snel en gemakkelijk toegankelijk maakt.
Placemat Lunchlezingen

#PLACE-MAT Lunchlezingen

Experts uit het veld geven tijdens de lunch presentaties over uiteenlopende actuele onderwerpen, waarbij het publiek via placemats wordt gestimuleerd mee te denken.

Waaier Placemaking projecten

Placemakers haalt ideeën voor ruimtelijke interventies naar boven tijdens workshops voor de leden van het projectteam Nobelhorst en verzamelt inspirerende voorbeelden in de waaier ‘tijdelijke en definitieve placemaking’.

Onderzoeksrapport De Buurtcamping

Uit het onderzoek van Placemakers blijkt dat ondanks de opschaling sinds het eerste jaar - van een naar drie naar zeven campings - de principes van De Buurtcamping overeind blijven.

Onderzoeksrapport Jantje Beton speelwijken Tilburg

Onderzoek naar een speelnetwerk waarbij speelplekken en speelroutes door kinderen zelf zijn bedacht en gerealiseerd in samenwerking met Jantje Beton, de gemeente en andere betrokken partijen uit de wijk.

Workshop Feestverlichting voor de Jan Eef

Placemakers organiseerde een workshop om samen met de buurt tot goede, gedragen oplossingen te komen voor de feestverlichting op de Jan Evertsenstraat.

Postkaarten voor de burgemeester

In Cluj (Roemenië) stuurden we postkaarten naar de burgemeester met inspirerende ideeën voor (tijdelijk) ruimtegebruik.

Kleurenkompas

Op de wereldkaart van het Kleurenkompas vertelt iedereen zijn eigen verhaal: ze brengt herinneringen uit exotische, warme of dierbare moederlanden tot leven in de hal van de flat.

Project Space ‘Activating Urban Voids’

Placemakers is host en organisator van de Project Space, een kennisweek om ontmoeting en kennisuitwisseling te stimuleren tussen Europese bureaus.

Voucher – stemmen voor buurtinterventie

Om bewoners te betrekken en aan te sluiten op lokale behoeften liet Placemakers bewoners via een voucher kiezen uit de opties ‘groen’, ‘verlichting’ en ‘kunst’.

Bewenswijzering

Met bewenswijzering maak je input van gebruikers direct zichtbaar door ideeen aan te brengen op ‘bewenswijzers’ - kleurrijke palen bekleed met pijlen of een bord met haakjes.

Teken aan de wand

Door de wanden van de binnentuin - een braakliggend terrein achter het oude gemeentearchief - te beschilderen met ideeën visualiseren we een brainstorm.

Placemaking App

Verken, herken en gebruik een locatie samen met andere mensen die op dat moment bij jou in de buurt zijn met de “ontdekkingsapp”!

Ideeënwedstrijd

Tijdens een ideeënworkshop bedenken jongeren hoe we het eiland een tijdelijke invulling kunnen geven voor de zomer.

Junior Consultants

Om het gebied positief op de kaart zetten zijn vier studenten uit het studentencomplex Casa400 aangenomen om te adviseren over de toekomstige ontwikkelingen.

Maquettes Podium Waterlandplein

Aan de hand van buurtonderzoek zijn leerlingen aan de slag gegaan met een ontwerp voor het pilot podium. Door interviews en enquetes kwamen lokale wensen naar boven die terug zijn te vinden in de ontwerpen.

Branding IJburg

Leerlingen van 4 havo/VWO verzamelen het verhaal van IJburg en presenteren hun concepten voor een gebiedspromotie campagne - een logo, object en actie - aan lokale stakeholders.

Walk of Fame

Kinderen maken tegels van voetstappen om een eigen ‘walk of fame’ aan te leggen. Zo draagt iedereen een steentje bij aan de straat!

Sociale Contextkaart Workshops

De workshops ‘Social Context Mapping’, richten zich op visualisatie van stedelijke gebieden aan de hand van ‘harde’ en ‘zachte’ data.

Amsterdam Detours

Met kleinschalige ruimtelijke interventies onderzoeken hoe en in hoeverre voetgangers beïnvloedbaar zijn in hun routekeuzegedrag.

Making Cities Together #3 Placemaking Design Lab Nairobi

Drie design teams werkten een week lang aan het uitwerken van strategieën voor de openbare ruimte in Nairobi.
Back To Top