skip to Main Content

In geuren en kleuren...

Door het verzamelen van verhalen en herinnering van thuis verbinden we heden, verleden en toekomst. Buren geven verschillende betekenissen aan dezelfde wijk: binnen de buurt is er voortdurend culturele uitwisseling. Op de wereldkaart van het Kleurenkompas vertelt iedereen zijn eigen verhaal. Door de kaart worden herinneringen uit exotische, warme of dierbare moederlanden tot leven gebracht – en werken buren samen aan nieuwe verhalen op deze plek.

Wanneer: December 2013
Samenwerkingspartner: de Kleurenstraat
Waar: Klipperstraat de Banne, Amsterdam Noord

Back To Top