skip to Main Content

Hoe gaan we te werk?

Hoe betrek je de buurt bij gebiedsontwikkeling? Hoe zorg je voor inspraak en inclusiviteit? Placemakers heeft sinds 2010 ervaring met gezamenlijke gebiedsontwikkeling.  Met een team van sociaal-ruimtelijke onderzoekers, conceptontwikkelaars en adviseurs brengen we de buurt in kaart en bieden we tools om samen plekken te verbeteren.

Placemaking is contextgevoelig, presenteert zich in allerlei vormen en kan ingezet worden in verschillende fases van stedelijke ontwikkeling. Placemakers werkt echter altijd aan de hand van onderstaande methodiek.

Placemakers heeft expertise op het gebied van vernieuwende vormen van participatie en co-creatie. We doen onderzoek, activeren bewoners en gebieden met projecten in de (semi-)publieke ruimte en werken aan adviesopdrachten voor gemeenten, bewonersgroepen, woningcorporaties en projectontwikkelaars. 

Waarom placemaking?
Placemaking is een filosofie en methode die bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties betrekt bij de ontwikkeling van de leefomgeving. Gebruikers van de openbare ruimte worden gezien als experts met waardevolle kennis en kwaliteiten die kunnen worden ingezet om plekken te verbeteren. Dit leidt niet alleen tot hogere kwaliteit en beter gebruik van de openbare ruimte, maar heeft ook sociale gevolgen zoals netwerkvorming en een groter gevoel van eigenaarschap en verantwoordelijkheid over de leefomgeving. 

 

Meer weten?
We vertellen graag over onze visie en ervaringen met placemaking. Bekijk onze projecten, hoe we onze kennis delen aan de hand van onderwijs, workshops en lezingen, of neem contact op! 

Back To Top