skip to Main Content
HOE WERKT PLACEMAKERS?
HOE WERKT PLACEMAKERS?

Hoe betrek je de buurt bij gebiedsontwikkeling? Hoe zorg je voor inspraak en inclusiviteit? Placemakers heeft sinds 2010 ervaring met gezamenlijke gebiedsontwikkeling.  Met een team van sociaal-ruimtelijke onderzoekers, procesmanagers, architecten en externe experts brengen we de buurt in kaart en bieden we tools om samen plekken te verbeteren.

Placemakers werkt al meer dan 10 jaar aan vernieuwende vormen van participatie en co-creatie. We doen onderzoek, activeren bewoners en gebieden met projecten in de (semi-)publieke ruimte en werken aan adviesopdrachten voor gemeenten, bewonersgroepen, woningcorporaties en projectontwikkelaars. 

Doelen
Placemaking is een filosofie en methode die bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties betrekt bij de ontwikkeling van de leefomgeving. Gebruikers van de openbare ruimte worden gezien als experts met waardevolle kennis en kwaliteiten die kunnen worden ingezet om plekken te verbeteren. Dit leidt niet alleen tot hogere kwaliteit en beter gebruik van de openbare ruimte, maar heeft ook sociale gevolgen zoals netwerkvorming tussen buurtbewoners en een groter gevoel van eigenaarschap en verantwoordelijkheid over de leefomgeving.

Aanpak
Placemaking is contextgevoelig, presenteert zich in allerlei vormen en kan ingezet worden in verschillende fases van stedelijke ontwikkeling. Placemakers werkt echter altijd aan de hand van bovenstaande methodiek. Binnen de stappen van placemaking maken we gebruik van o.a. de volgende tools: 

 • Onderzoek
  • Sociale Contextkaart
  • Onderzoeksstation
  • Corona-toolkit
 • Ontwerp
  • Selectiematrix
  • Minecraft ontwerptraject 
 • Overdracht
  • Theory of Change
  • Monitoringstool initiatiefnemers

Bekijk deze en andere tools op de pagina projecten > tools. 

Kernwaarden
Bovendien werken we vanuit de volgende kernwaarden:

 • Inclusief: iedereen kan meedoen
 • Verbonden: er ontstaan verbindingen tussen mensen en met de plek
 • Lokaal: de kwaliteiten van het gebied en lokale kennis staan centraal (tabula scripta)
 • Sociaal-ruimtelijk: de stad is een sociale én fysieke organisatie, hiertussen bestaat een dialectiek
 • Organisch: placemaking is tijdelijk en adaptief, geleidelijk ontstaat een beeld van wat het gebied gaat worden
 • Duurzaam: we creëren de randvoorwaarden om placemaking blijvend van waarde te laten zijn
Back To Top