skip to Main Content
MEER WETEN OVER ONZE PROJECTEN?
MEER WETEN OVER ONZE PROJECTEN?

Placemakers maakt de openbare ruimte samen met de buurt. Onze projecten bevatten onderzoek- en ontwerpaspecten, ook begeleiden we participatieprocessen en programmeren we de openbare ruimte met lokale partijen. Bekijk hieronder ons portfolio. 

Van Eesterenplein

In opdracht van Ymere gaat Placemakers op zoek naar wensen en initiatieven voor de plint van een gebouw op het van Eesterenplein in Almere.

Gerbrandypark

Placemakers verlevendigt het Gerbrandypark in Amsterdam Nieuw-West door in samenwerking met lokale talenten vormen van duurzame programmering te ontwikkelen.

Team Brainpark 1e prijs Europan Prijsvraag

Voor ontwerpwedstrijd Europan droeg Placemakers bij aan het winnende plan voor een Rotterdams monofunctioneel bedrijvenpark.

i-CMiiST: Creatieve methodes voor Luthuli Avenue, Nairobi

Het Nairobi team testte een reeks creatieve methodes om gebruikers te betrekken in de planning van infrastructuur

Placemaking Sluisbuurt

Placemaking in de verschillende fases van een ontwikkelende nieuwe stadswijk in Amsterdam. Sluisbuurt Stroomt!

Buurthaven

Placemakers begeleidt de lokale invulling van een groene plek in Amsterdam Noord.

Buurtpraat – documentaire en gesprek

Documentair vastgelegd wat er speelt in de buurten Blauwe Zand en Tuindorp Nieuwendam in Amsterdam Noord. Een nieuwe tool voor Placemakers, ontwikkeld in samenwerking met documentairemaker Brechtje Boeke.

Placemakers co-host Placemaking Week Nairobi 2e editie

Placemakers was delighted to co-host Placemaking Week Nairobi 2017, including an implementation of 'Sports Streets'.

Actie-onderzoek fietsroute Haarlemmerbuurt

Meefiets-interviews en een mobiel onderzoeksstation om ideeën, wensen en zorgen t.a.v. een fietsroute te onderzoeken.

Making Cities Together #3 Minecraft community workshop

Minecraft als tool om verschillende groepen uit te nodigen bij het ontwerpproces van een 'Model Straat' in Dandora, Nairobi.

Making Cities Together #1 Inventarisatie Placemaking in Nairobi

Placemakers inventariseert en analyseert bestaande Placemaking initiatieven in Nairobi

Wereldrestaurant

Tijdens het Wereldrestaurant deelt iedereen zijn of haar passie voor koken en eten – van bereidingswijzen en ingrediënten tot recepten en smaken – met gelijkgestemden met een andere achtergrond.

Onderzoek BankjesCollectief

Placemakers heeft onderzoek uitgevoerd naar BankjesCollectief - een initiatief waarbij bewoners een bankje op straat 'openstellen' voor buren en andere bezoekers.

Sociale Contextkaart De Wierden

De Sociale Contextkaart is een digitale tool die sociaal-ruimtelijk locatieonderzoek snel en gemakkelijk toegankelijk maakt.
Placemat Lunchlezingen

PLACE-MAT Lunchlezingen

Experts uit het veld geven tijdens de lunch presentaties over uiteenlopende actuele onderwerpen, waarbij het publiek via placemats wordt gestimuleerd mee te denken.

Waaier Placemaking projecten

Placemakers haalt ideeën voor ruimtelijke interventies naar boven tijdens workshops voor de leden van het projectteam Nobelhorst en verzamelt inspirerende voorbeelden in de waaier ‘tijdelijke en definitieve placemaking’.

Onderzoek Jantje Beton speelwijken Tilburg

Onderzoek naar een speelnetwerk waarbij speelplekken en speelroutes door kinderen zelf zijn bedacht en gerealiseerd in samenwerking met Jantje Beton, de gemeente en andere betrokken partijen uit de wijk.

Postkaarten voor de burgemeester

In Cluj (Roemenië) stuurden we postkaarten naar de burgemeester met inspirerende ideeën voor (tijdelijk) ruimtegebruik.

Project Space ‘Activating Urban Voids’

Placemakers is host en organisator van de Project Space, een kennisweek om ontmoeting en kennisuitwisseling te stimuleren tussen Europese bureaus.

Voucher – stemmen voor buurtinterventie

Om bewoners te betrekken en aan te sluiten op lokale behoeften liet Placemakers bewoners via een voucher kiezen uit de opties ‘groen’, ‘verlichting’ en ‘kunst’.

Junior Consultants

Om het gebied positief op de kaart zetten zijn vier studenten uit het studentencomplex Casa400 aangenomen om te adviseren over de toekomstige ontwikkelingen.

Maquettes Podium Waterlandplein

Aan de hand van buurtonderzoek zijn leerlingen aan de slag gegaan met een ontwerp voor het pilot podium. Door interviews en enquetes kwamen lokale wensen naar boven die terug zijn te vinden in de ontwerpen.

WOO! Windows Of Opportunity

Het project Windows of Opportunity (WOO!) is voortgekomen uit de wens om op een simpele, snelle, goedkope, innovatieve en flexibele manier te reageren op winkelleegstand.

De Groene Wand

Placemakers ontwierp en construeerde ‘verticale tuinen’ op drie wanden. De wanden maken het Fridtjof Nansenhof groener én levendiger.

Fleurig Zeeburg

Placemakers transformeerde het braakliggend terrein van Zeeburgereiland tot een bloemenzee.

Pilot Podium Waterlandplein

Placemakers heeft een pilot-podium ontworpen, gebouwd en geprogrammeerd samen met leerlingen van Bredero Lyceum, de Modestraat en andere bewoners.

Living Library

Tijdens de Living Library luisteren bezoekers op echte boekenmeubels naar verhalen van inspirerende kenners en liefhebbers over mythes, interessante flora en fauna en mooie kunstprojecten in Park Frankendael.

Bloody Tourists Toolkit

Met de Bloody Tourists Toolkit biedt Placemakers de Gemeente Amsterdam een alternatief voor grootschalige beleidsplannen als antwoord op de drukte in de binnenstad.

Amsterdam Detours

Met kleinschalige ruimtelijke interventies onderzoeken hoe en in hoeverre voetgangers beïnvloedbaar zijn in hun routekeuzegedrag.

Making Cities Together #2 Placemaking Design Lab Nairobi

Drie design teams werkten een week lang aan het uitwerken van strategieën voor de openbare ruimte in Nairobi.

De Buurtcamping

Tijdens De Buurtcamping toveren we stadsparken één weekend om tot een gezellige camping, bewoond door alle mensen de buurt rijk is: van yuppen tot daklozen, van muurbloempjes tot druktemakers en van zuigelingen tot senioren. Iedereen mag meehelpen, activiteiten organiseren en z’n tentje opzetten.

WeesperWolken – kijk omhoog in het metrostation

Met het project ‘WeesperWolken’ biedt Placemakers in metrostation Weesperplein een blik op de wolkenspellen, gebouwen, tramlijnen, fietsers en bomen recht boven het station.

Making Cities Together

Making Cities Together’ is een meerjarig project geinitieerd door Placemakers samen met International New Town Institute (NL) en International Federation of Housing and Planning (DK). Samen met lokale stakeholders ontwikkelen we placemaking design strategieën voor duurzame, waardevolle en inclusieve publieke ruimtes.
Back To Top