skip to Main Content
MEER WETEN OVER ONZE PROJECTEN?
MEER WETEN OVER ONZE PROJECTEN?

Placemakers maakt de openbare ruimte samen met de buurt. Onze projecten bevatten onderzoek- en ontwerpaspecten, ook begeleiden we participatieprocessen en programmeren we de openbare ruimte met lokale partijen. Bekijk hieronder ons portfolio. 

Buurt Bazaar Venserpolder

Tijdens Buurt Bazaar Venserpolder bij Station Strandvliet maak je kennis met producten en diensten van ondernemende bewoners uit de wijk. Van zelfgemaakte sieraden en verse salades tot haarvlechten en fietsreparaties.

Buurtbankjesdag Proeftuin rondom d’Oude Raai

Voor het project Proeftuin rondom d'Oude Raai organiseerden we samen met bewoners en (maatschappelijke organisaties) uit de Pijp en Rivierenbuurt een Buurtbankjesdag. Op verschillende Buurtbankjes in de wijken kunnen buren elkaar beter leren kennen.

Hoefkwartier Amersfoort

Hoefkwartier wordt een nieuwe stadswijk in Amersfoort. Een stadswijk waar het fijn is om te wonen, werken, leren en ontspannen. Met verschillende placemaking interventies brengen we deze nieuwe stadswijk alvast tot leven.

Team Ookmeerhof

In een woonhofje van Ymere in Amsterdam Nieuw-West zijn actieve bewoners verzameld die op de langere termijn zorg dragen voor een levendige, prettige plek.

Volle Lucht

Volle Lucht laat jou het Gerbrandypark beleven zoals nooit tevoren. Drie dagen lang vulde de lucht zich met prachtige zinnen en klanken van woordkunstenaars en muzikanten uit de omgeving van het park.

‘Bruis’ Van Eesterenplein Almere

In opdracht van Ymere gaat Placemakers op zoek naar wensen en initiatieven voor de plint van een gebouw op het van Eesterenplein in Almere.

Buurthaven

Buurthaven ligt op een prachtige groene plek, middenin een snel veranderende stad. Het is een plek die we samen met bewoners en organisaties uit de omliggende buurten hebben ingevuld met sociale initiatieven. Ontmoeting en verbinding tussen verschillende bewoners en lokale organisaties staan centraal.

Placemaking Sluisbuurt

De komende jaren transformeert een grote zandvlakte op het Zeeburgereiland tot een levendige, stedelijke wijk met veel voorzieningen: de Sluisbuurt. Placemakers is betrokken bij de planvorming en strategie voor placemaking in de Sluisbuurt.

Sociale Contextkaart

Met een Sociale Contextkaart brengt Placemakers inzicht in de kwaliteiten, het gebruik en de ervaring van de plek als startpunt voor ontwikkeling.

WOO! Windows Of Opportunity

WOO! is een beproefde en eenvoudige tool om ongebruikte stedelijke rui(m)ten als platform voor de buurt te benutten.

Team Brainpark 1e prijs Europan Prijsvraag

Voor ontwerpwedstrijd Europan droeg Placemakers bij aan het winnende plan voor een Rotterdams monofunctioneel bedrijvenpark.

i-CMiiST: Creatieve methodes voor Luthuli Avenue, Nairobi

Het Nairobi team testte een reeks creatieve methodes om gebruikers te betrekken in de planning van infrastructuur.

De Buurtcamping

Tijdens De Buurtcamping toveren we stadsparken één weekend om tot een gezellige camping, bewoond door alle mensen de buurt rijk is: van yuppen tot daklozen, van muurbloempjes tot druktemakers en van zuigelingen tot senioren. Iedereen mag meehelpen, activiteiten organiseren en z’n tentje opzetten.

Actie-onderzoek fietsroute Haarlemmerbuurt

Meefiets-interviews en een mobiel onderzoeksstation om ideeën, wensen en zorgen t.a.v. een fietsroute te onderzoeken.

Buurtpraat – documentaire en gesprek

Documentair vastgelegd wat er speelt in de buurten Blauwe Zand en Tuindorp Nieuwendam in Amsterdam Noord. Een nieuwe tool voor Placemakers, ontwikkeld in samenwerking met documentairemaker Brechtje Boeke.

WOO! Waterlooplein

Het project Windows of Opportunity (WOO!) is voortgekomen uit de wens om op een simpele, snelle, goedkope, innovatieve en flexibele manier te reageren op winkelleegstand.

Pilot Podium Waterlandplein

Placemakers heeft een pilot-podium ontworpen, gebouwd en geprogrammeerd samen met leerlingen van Bredero Lyceum, de Modestraat en andere bewoners.

Living Library

Tijdens de Living Library luisteren bezoekers op echte boekenmeubels naar verhalen van inspirerende kenners en liefhebbers over mythes, interessante flora en fauna en mooie kunstprojecten in Park Frankendael.

WeesperWolken – kijk omhoog in het metrostation

Met het project ‘WeesperWolken’ biedt Placemakers in metrostation Weesperplein een blik op de wolkenspellen, gebouwen, tramlijnen, fietsers en bomen recht boven het station.

Theory of Change

Om (korte en lange termijn) doelen scherp te stellen, te vertalen naar een strategie en deze vervolgens goed te evalueren, gebruikt Placemakers de ‘Theory of Change’.

Selectiematrix

Placemakers zet een selectiematrix in als tool voor het kiezen van geschikte initiatieven voor een bepaalde locatie.
Project De Buurtcamping

Monitoringstool initiatiefnemers

Om zelforganisatie op de lange termijn te waarborgen ondersteunt Placemakers initiatiefnemers met een monitoringstool.

Onderzoeksstation

Placemakers doet locatie-onderzoek door de wijk in te gaan met een mobiel onderzoeksstation.

Minecraft ontwerptraject

Onder begeleiding van Placemakers uiten bewoners en organisaties met softwareprogramma Minecraft hun ideeën op een creatieve en visuele manier.

Making Cities Together

Making Cities Together’ is een meerjarig project geinitieerd door Placemakers samen met International New Town Institute (NL) en International Federation of Housing and Planning (DK). Samen met lokale stakeholders ontwikkelen we placemaking design strategieën voor duurzame, waardevolle en inclusieve publieke ruimtes.

Wereldrestaurant

Tijdens het Wereldrestaurant deelt iedereen zijn of haar passie voor koken en eten – van bereidingswijzen en ingrediënten tot recepten en smaken – met gelijkgestemden met een andere achtergrond.

Bloody Tourists Toolkit

Met de Bloody Tourists Toolkit biedt Placemakers de Gemeente Amsterdam een alternatief voor grootschalige beleidsplannen als antwoord op de drukte in de binnenstad.

Amsterdam Detours

Met kleinschalige ruimtelijke interventies onderzoeken hoe en in hoeverre voetgangers beïnvloedbaar zijn in hun routekeuzegedrag.
Placemat Lunchlezingen

PLACE-MAT Lunchlezingen

Experts uit het veld geven tijdens de lunch presentaties over uiteenlopende actuele onderwerpen, waarbij het publiek via placemats wordt gestimuleerd mee te denken.

Placemakers co-host Placemaking Week Nairobi 2e editie

Placemakers was delighted to co-host Placemaking Week Nairobi 2017, including an implementation of 'Sports Streets'.

De Groene Wand

Placemakers ontwierp en construeerde ‘verticale tuinen’ op drie wanden. De wanden maken het Fridtjof Nansenhof groener én levendiger.

Making Cities Together #2 Placemaking Design Lab Nairobi

Drie design teams werkten een week lang aan het uitwerken van strategieën voor de openbare ruimte in Nairobi.

Making Cities Together #1 Inventarisatie Placemaking in Nairobi

Placemakers inventariseert en analyseert bestaande Placemaking initiatieven in Nairobi

Fleurig Zeeburg

Placemakers transformeerde het braakliggend terrein van Zeeburgereiland tot een bloemenzee.

Onderzoek BankjesCollectief

Placemakers heeft onderzoek uitgevoerd naar BankjesCollectief - een initiatief waarbij bewoners een bankje op straat 'openstellen' voor buren en andere bezoekers.

Junior Consultants

Om het gebied positief op de kaart zetten zijn vier studenten uit het studentencomplex Casa400 aangenomen om te adviseren over de toekomstige ontwikkelingen.

Maquettes Podium Waterlandplein

Aan de hand van buurtonderzoek zijn leerlingen aan de slag gegaan met een ontwerp voor het pilot podium. Door interviews en enquetes kwamen lokale wensen naar boven die terug zijn te vinden in de ontwerpen.

Voucher – stemmen voor buurtinterventie

Om bewoners te betrekken en aan te sluiten op lokale behoeften liet Placemakers bewoners via een voucher kiezen uit de opties ‘groen’, ‘verlichting’ en ‘kunst’.

Postkaarten voor de burgemeester

In Cluj (Roemenië) stuurden we postkaarten naar de burgemeester met inspirerende ideeën voor (tijdelijk) ruimtegebruik.

Onderzoek Jantje Beton speelwijken Tilburg

Onderzoek naar een speelnetwerk waarbij speelplekken en speelroutes door kinderen zelf zijn bedacht en gerealiseerd in samenwerking met Jantje Beton, de gemeente en andere betrokken partijen uit de wijk.

Waaier Placemaking projecten

Placemakers haalt ideeën voor ruimtelijke interventies naar boven tijdens workshops voor de leden van het projectteam Nobelhorst en verzamelt inspirerende voorbeelden in de waaier ‘tijdelijke en definitieve placemaking’.

Project Space ‘Activating Urban Voids’

Placemakers is host en organisator van de Project Space, een kennisweek om ontmoeting en kennisuitwisseling te stimuleren tussen Europese bureaus.
Back To Top