skip to Main Content

Naar aanleiding van de fietsdrukte op de Haarlemmerstraat en -dijk en in anticipatie op meer (elektrische) fietsers en meer bewoners aan de westkant van de stad, verkent de Gemeente Amsterdam de mogelijkheden en animo voor een alternatieve fietsverbinding tussen Amsterdam Centrum en West, bijvoorbeeld via de Haarlemmer Houttuinen.

De gemeente is met bewoners en ondernemers van de Haarlemmerbuurt in gesprek gegaan tijdens verschillende klankbordgroepen. Aan Placemakers is gevraagd om aanvullend hierop óók het standpunt van bewoners die niet deelnemen aan formele(re) inspraakprocedures en mensen die over de Haarlemmerstraat en -dijk fietsen te onderzoeken.

Het betrekken van bewoners en gebruikers bij planontwikkeling vormt een belangrijk onderdeel van het placemaking proces. Door enerzijds aan te sluiten bij dagelijkse routines, anderzijds door deze juist te doorbreken met een klein evenement in de buurt, maakt Placemakers inspraak toegankelijker en leuker.

Op doordeweekse dagen reden we mee met fietsers op Haarlemmerstraat- en -dijk en gingen al fietsend met hen in gesprek. Daarnaast organiseerden we een wedstrijd stilstaan-op-je-fiets op het Haarlemmerplein met daarbij een onderzoeksstation waarop men wensen, ideeën en zorgen kon aangeven. Wat vinden mensen van de huidige fietsroutes tussen Centrum en West? Welke alternatieve routes zijn er al? Wat vinden ze belangrijk aan een aanvullende route, als fietser, automobilist, voetganger en bewoner? En hoe staan ze tegenover de opties die de Gemeente Amsterdam nu overweegt?

Een aantal belangrijke resultaten die hieruit naar voren kwamen:

  • Fietsers beschrijven een haat-liefdeverhouding met de Haarlemmerstraat en -dijk: leuk en gezellig maar ook chaotisch en gevaarlijk.
  • Fietsers vinden andere routes, maar zijn enthousiast over een beter alternatief. De Haarlemmer Houttuinen wordt op dit moment nauwelijks gebruikt als alternatieve route.
  • Belangrijkste criteria voor een nieuwe route (volgens fietsers): voldoende ruimte voor fietsers, minstens even snel als de Haarlemmerstraat/-dijk en ‘niet om’.
  • Ook bewoners en passanten die wij spraken zijn – na uitleg – overwegend begripvol over de noodzaak van een aanvullende route.
  • Belangrijkste criteria voor een nieuwe route (volgens bewoners/passanten): weinig obstakels, veiligheid, voldoende ruimte en goede aansluiting op andere routes.
  • Voor bewoners gaat het niet alleen om een nieuwe fietsroute, maar om verbetering van hun buurt. Daarnaast zijn bewoners en ondernemers zijn onzeker over de gevolgen van een nieuwe fietsroute op het economisch klimaat van het winkelgebied.

De resultaten worden meegenomen in de verkenning van een aanvullende fietsroute. Het is een groot, complex project met gebiedsoverstijgende belangen, waarbinnen nog veel stappen (o.a. technische analyse en ontwerp maar ook meer participatie) zullen volgen. Placemakers adviseert de gemeente om bewoners, ondernemers en fietsers ook in deze vervolgstappen een centrale rol te geven.

Blijf op de hoogte van het gemeentelijke traject via https://www.amsterdam.nl/projecten/haarlemmer/

Wanneer: september – oktober 2017
Waar: Amsterdam
Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam V&OR

Back To Top