skip to Main Content

Fotografie door Placemakers en Marlise Steeman

Placemaking Gerbrandypark

Vanuit de Proeftuin rondom d’Oude Raai wordt gezocht naar inzichten met betrekking tot het op een prettige manier ouder worden in de eigen leefomgeving. Wat kunnen buurtbewoners in dit opzicht voor elkaar betekenen? Hoe kan het professionele veld zich hieromheen organiseren? Wat zijn manieren om ontmoeting tussen ouderen onderling en met andere buurtbewoners te faciliteren?

Placemakers is gevraagd om vanuit een ‘social design’ aanpak een initiatief te ontwikkelen waarin vragen en signalen die zorg- en welzijnsprofessionals in de buurt bereiken meer worden verbonden aan (veelal niet-professionele) plekken en initiatieven die van waarde zijn voor oudere buurtbewoners. Op 4 oktober organiseren we samen met bewoners en (maatschappelijke organisaties) uit de Pijp en Rivierenbuurt een Buurtbankjesdag. Hier kunnen buren elkaar beter leren kennen onder het genot van een kopje koffie/thee, wat lekkers en een praatje met buurtgentoten. Ook kan je vertellen van wat je van de buurt vindt.

Locaties van de Buurtbankjes:

* Oranjekerk (Van Ostadestraat)
* Logeerhuis (Tolstraat 75)
* Thérese Schwartzeplein
* Huis van de Wijk de Pijp (Tweede van der Helststraat 66)
* Vredeskerk (Vredeskerkplein 1)
* Bewonersbankje Ferdinand Bolstraat (nr 115-125)
* Café GOOS (Maasstraat 74)
* Speelpleintje Deurloosstraat (bij nr 66-64)

Lees hier het verslag van de Buurtbankjesdag: Verslag Buurtbankjes

Wanneer: najaar 2023
Waar: Pijp en Rivierenbuurt (Amsterdam Zuid)
Opdrachtgever: AGIS Innovatiefonds
Samenwerkingspartners: Proeftuin rondom d’Oude Raai (Cordaan, Ben Sajetcentrum, Combiwel, Stadsdorpen, Buurtteams Amsterdam Zuid, en stichting Lana)

Back To Top