skip to Main Content

Theory of Change

Om (korte en lange termijn) doelen scherp te stellen, te vertalen naar een strategie en deze vervolgens goed te evalueren, gebruikt Placemakers de ‘Theory of Change’.

Deze tool is veel gebruikt in sociale ondernemingen om de gewenste impact te formuleren en monitoren. In Placemakers projecten biedt de Theory of Change houvast, focus en een leidraad voor strategie en evaluatie. 

Back To Top