skip to Main Content

Sociale Contextkaart

Aan de start van een placemaking project brengen we de kenmerken van het gebied in beeld met een Sociale Contextkaart. Aan de hand van deskresearch en veldwerk ontwikkelen we inzicht in de kwaliteiten, het gebruik en de ervaring van de plek. 

Deze digitale of tastbare kaart met verschillende lagen is een startpunt voor gesprekken over lokale problemen en potenties, voor het formuleren van doelen, en als voorbereiding op mogelijke placemaking interventies. 

Back To Top