skip to Main Content

ICMIIST: TEST VAN CREATIEVE ONDERZOEK- EN CO-CREATIEMETHODEN

Hoe kunnen creatieve methodes helpen in het toegankelijker maken van stedelijke en transportplanning?

Door een reeks creatieve methoden voor het ontwerp van multifunctionele straten te testen, onderzocht Placemakers hoe co-creatie een alternatieve of meer inclusieve inrichting oplevert.

Het project i-CMiist (Implementing Creative Methodological Innovations for Inclusive Sustainable Transport Planning) werd geïnitieerd door het Stockholm Environment Institute aan de Universiteit van York. Doel is om oplossingen te vinden voor de serieuze transportproblematiek in Afrikaanse steden. Het onderzoek vond gelijktijdig plaats in Nairobi, Kenia en Kampala, Uganda.

Zo testte Placemakers voor Luthuli Avenue in het centrum van Nairobi onder andere fotografiecursussen, ideeëncharette, visuele storytelling, ontbijtdialogen, een ontwerpcompetitie en tactische placemaking. Placemakers werkte samen met Safer Nairobi Initiative, lokale overheid, het centrum van creatieve en culturele industrieën van de TU Nairobi, Critical Mass Nairobi, UN-Habitat en de Architectural Association van Kenia. Onder leiding van Mark Ojal werden verschillende, elkaar versterkende methodes toegepast op en rondom Nairobi’s Luthuli Avenue. Deze centraal gelegen straat staat bekend als vervuild en overbelaste, een plek voor continue strijd tussen voetgangers, verkopers, matatus, motoren en auto’s.

Elke activiteit vertegenwoordigt een innovatieve manier om moeilijk bereikbare gebruikers te betrekken, zoals participatieve mapping op locatie, gezamenlijke ontwikkeling van een maquette, tijdelijke ruimtelijke experimenten en een fotografiecursus waarmee de betekenis die verschillende gebruikers aan de straat toekennen zichtbaar worden.

Het i-CMiist project werd onderdeel van het lokale voetgangers- en fietsbeleid. De stad werkt binnen de C40 aan het promoten van wandelen en fietsen als onderdeel van een plan tegen luchtvervuiling. Als resultaat van dit project wordt Luthuli Avenue momenteel permanent heringericht tot een straat die voetgangers en fietsers welkom heet en veiliger, schoner en inclusiever is.

 

Wanneer: April 2018 – Februari 2019
Waar: Luthuli Avenue, Nairobi

Opdrachtgever: Stockholm Environment Institute en University of York
Samenwerkingspartners: UN-Habitat, Nairobi City County Government, Safer Nairobi Initiative, Architectural Association of Kenya, Critical Mass Nairobi en de Technische Universiteit van Kenia.

Back To Top