skip to Main Content

Groene plek voor lokale initiatieven

Buurthaven ligt op een prachtige groene plek, middenin een snel veranderende stad. Het is een plek die we samen met bewoners en organisaties uit de omliggende buurten hebben ingevuld met sociale initiatieven. Ontmoeting en verbinding tussen verschillende bewoners en lokale organisaties staan centraal, daarnaast hopen we met de verschillende initiatieven en activiteiten een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan de planvorming van de toekomst van het Sixhaven gebied. 

Het terrein ligt aan de  Willemsluis in Amsterdam-Noord. Het is lange tijd een bouwterrein geweest voor de Noord/Zuidlijn. De gemeente Amsterdam heeft het terrein vanaf 2020 beschikbaar gesteld voor de buurt. Buurthaven zou initieel 1,5 jaar blijven, maar dit is uiteindelijk verlengd t/m 2026. Bovendien heeft de locatie een groene bestemming gekregen! 

Er zijn een aantal vaste initiatieven die zich op het Buurthaven terrein gevestigd hebben, van een hondenspeeltuin tot ‘Gallische’ tafel, moestuin en timmerwerkplaats. Daarnaast vinden er activiteiten plaats voor bijvoorbeeld een een middag of een dag. 

Bij Buurthaven werft Placemakers initiatiefnemers in de buurt, ontwerpen we het terrein, coördineren we het programma, en ondersteunen we buurtbewoners bij de opzet en uitvoering van plannen en bij het beheer van het terrein.  

Op dit moment draaien de initiatieven zelfstandig. Benader voor meer informatie de gebiedsmakelaar IJplein/Vogelbuurt via deze link. Lees meer over het project terug op de website van Buurthaven: www.buurthaven.amsterdam

 

Wanneer: 2019 – 2022
Waar: Sixhavengebied, Amsterdam Noord

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam Stadsdeel Noord

Back To Top