skip to Main Content

Openbare ruimte strategie voor Nairobi

In de snel (en ongecontroleerd) groeiende stad Nairobi staan de publieke ruimtes onder druk. Hoe verbeter en activeer je publieke ruimte in Nairobi? ‘Making Cities Together’ is een meerjarig project geïnitieerd door Placemakers samen met International New Town Institute (NL)  en International Federation of Housing and Planning (DK). Samen met lokale stakeholders ontwikkelen we placemaking design strategieën voor duurzame, waardevolle en inclusieve publieke ruimtes.

Voor dit project werken we aan een pilot volgens een Placemaking proces:

  • #1 Identificatie & Analyse – Placemakers heeft met een interdisciplinair team van studenten van de de Universiteit van Nairobi en de Technische Universiteit van Kenya 17 bestaande initiatieven geïdentificeerd waarbij locals en overheid actief de ruimtes verbeteren met programma’s en/of een fysieke aanpak.
  • #2 Onderzoek – Samen met een interdisciplinair team van studenten van de Nairobi University’s Centre for Urban Research and Innovations Centre zijn 6 initiatieven ruimtelijk en sociaal-economisch onderzocht. De resultaten werden gepresenteerd tijdens het Placemaking Design Lab bij UN-Habitat. 
  • #3 Design – Tijdens het Placemaking Design Lab zijn voor 3 van deze initiatieven – voor een park in de stad, een binnentuin in een buurt en een straat in een slum – strategieën bedacht met teams van internationale en lokale urban professionals en de lokale initiatieven. Het bedrijfsleven, de overheid, UN-Habitat, NGO’s en bewoners van Nairobi werden uitgenodigd om mee te denken. De strategieën werden gepresenteerd tijdens een druk bezocht publiek forum ‘Naipolitans’.
  • #4 Implementatie – Een jury van experts koos de strategy MUST SEED, om het initiatief voor het verbeteren van de binnentuinen op te schalen naar de straten in de buurt – en deze als aanjagers te laten fungeren voor de leegstaande fabrieken en commerciële ruimtes, de vuilstortplaats en het treinstation in de buurt Dandora. Dandora, een achterstandsbuurt in Nairobi, staat bekend om de grootste afvalberg van Oost-Afrika en de hoge mate van criminaliteit. We ontwikkelen en realiseren een ‘Model Straat’ samen met de buurt, het design team en andere partners om deze buurt te verbeteren. De Model Straat dient als voorbeeld en test case om in een later stadium uit te voeren in meerdere straten in de buurt.
  • Platform voor kennisdeling – Samen met de overheid onderzoeken we hoe deze strategieën en het pilotproject kunnen bijdragen aan de beleidsvorming. Daarnaast willen we naast de website, facebook community page en publieke fora een maandelijks platform opzetten voor kennisdeling tussen lokale initiatieven en de overheid. Bovendien hebben we dit project wereldwijd onder de aandacht gebracht op verschillende conferenties en exposities.

Wanneer: 2014 – 2018
Samenwerkingspartners: International New Town Institute, International Federation of Housing and PlanningUN-HabitatKUWA Urban Spaces, DASUDA Dutch Alliance for Sustainable Urban Development in AfricaDandora Transformation LeagueCAVE ArchitectsStichting DOEN, Nederlandse ambassade in KeniaTechnical University KeniaNairobi UniversitySmart City StudioHoperaisersMa3RouteAvanti ArchitectureBoogertman&PartnersLand + Civilization CompositionsUrban CODESMETASITU, Rodeo ArchitectsBantu Studio
Waar: Nairobi, Kenia

WEBSITE MAKING CITIES TOGETHER
WEBSITE MAKING CITIES TOGETHER
Back To Top