skip to Main Content

Junior consultants geven advies over gebiedsontwikkeling

Jonge bewoners in Amsterdam Oost zijn ‘ingehuurd’ om eigen initiatieven uit te werken. Om het gebied positief op de kaart zetten zijn vier studenten uit het studentencomplex Casa400 aangenomen om te adviseren. Zij hebben als  ‘Junior Consultants’ onderzoek gedaan onder studenten in de buurt (o.a. met enquêtes). Dit heeft geresulteerd in plannen voor een televisieserie op de lokale zender, voor zomerwoningen en andere initiatieven die de buurt een boost geven. Er bleek groot draagvlak te zijn onder de studenten om tijdens de zomer in het gebied te verblijven, te ‘overzomeren’. Als wederdienst willen de studenten iets terugdoen voor de buurt. Op 7 juni 2010 werd bekend dat het overzomeren doorgaat.

Wanneer:  September 2009 – September 2010
Samenwerkingspartners:
Ymere, projectbureau Wibaut aan de Amstel, De Alliantie, BPF bouwinvest
Waar: Eenhoorngebied Amsterdam

Back To Top