skip to Main Content
Placemat Lunchlezingen
Placemat Lunchlezingen
Placemat Lunchlezingen

“Door hun grote kennis op het gebied van Placemaking en hun uitgebreide netwerk zocht Placemakers keer op keer verrassende en interessante sprekers voor ons uit.”

Barbara Sluimers
FLX, Ymere

PLACE-MATS
PLACE-MATS

#01 Placemaking & Tijdelijk Ruimtegebruik – [Temp.architecture, Tom Bergevoet en Maarten van Tuijl]
#02 Placemaking & Social Media – [The Mobile City, Michiel de Lange]
#03 Placemaking & Zelfbouw – [Alisei ONG (IT), Mara Pellizzari]
#04 Placemaking & Social Green – [Urbaniahoeven, Debra Solomon]
#05 Placemaking & Stad van de Toekomst – [Generatie IK en VPRO Dorst, Boris van Hoytema, Mischa Woutersen, Katusha Sol]
#06 Placemaking & Crowdsourcing – [Studio Weave (UK), Je Ahn, Maria Smith]
#07 Placemaking & Wijkvaluta – [Qoin, Sander de Rijke en Buurtpoject, Feye van Olden]
#08 Placemaking & Zelforganisatie in kaart – [Cloudcollective, Gerjan Streng en Mark van der Net]
#09 Placemaking & Serious Gaming – [Play the City, Jacob Buitenkant]
#10 Placemaking & Tokyo – [Monnik, Christiaan Fruneaux]

PLACE-MAT Lunchlezingen

Experts uit het veld geven tijdens de lunch presentaties over uiteenlopende actuele onderwerpen, zoals crowdsourcing, stadslandbouw of tijdelijk ruimtegebruik. Aan de hand van een placemat met stellingen discussiëren we met een interdisciplinaire groep over actuele ruimtelijke en sociale vraagstukken. PLACE-MAT lezingen stimuleren tot vernieuwende gedachtenuitwisseling en kruisbestuiving.

PLACE-MAT lezingen sluiten aan bij de dagelijkse gang van zaken binnen een organisatie. Elke placemat introduceert het thema en de sprekers en is voorzien van een poll. Placemakers modereert de discussie, verzamelt de pollresultaten en speelt deze terug naar de organisatie.

Wanneer : 2012 – 2013
Opdrachtgever: Conceptontwikkelingsafdeling FLX, Ymere

Back To Top