skip to Main Content

Bloody Tourists Toolkit

Het project Amsterdam Detours is ook onderdeel van Placemakers’ ‘Bloody Tourists Toolkit’; een serie interventies, events en ontwerpen die een alternatieve respons biedt op de toeristendruk in Amsterdam. Lees hier meer over deze Toolkit. 

Experimenteren met voetgangersroutes

Wist je dat een toerist gemiddeld 4 keer per dag De Dam oversteekt?

Aan de hand van drie kleinschalige ruimtelijke interventies onderzochten wij in hoeverre en op welke manier voetgangers beïnvloedbaar zijn in hun routekeuzegedrag. Kiezen ze voor de kudde? Of kunnen we voetgangers met eenvoudige ruimtelijke ingrepen verleiden een andere weg in te slaan? Wat kunnen we leren van inzichten over ‘nudging’, omgevingspsychologie en ‘wayfinding’, en zo overbelaste straten in het centrum ontlasten?

In samenwerking met HvA, ontwerpstudio KNOL en de gemeente Amsterdam voerde Placemakers het project ‘Amsterdam Detours’ uit. Op het kruispunt tussen een beroemde overbelaste straat (de Damstraat) met een rustigere, maar eveneens interessante route, De Nes. Gedurende drie vrijdagen zijn verschillende routekeuze-beinvloeders getest: alternatieve bewegwijzering, informatie over de drukte en een gekleurd patroon op de stoep. 

Het experiment is uitgevoerd binnen het beleidsprogramma ‘Stad in Balans’ van de gemeente Amsterdam. Hiermee worden bewoners, ondernemers, culturele instellingen, stadsdelen en onderwijsinstellingen uitgenodigd om met experimenten te testen hoe om te gaan met  de toegenomen (toeristen)drukte in Amsterdam.

Wanneer: februari 2017
Waar: Amsterdam Centrum
Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam, Stad in Balans
Samenwerkingspartners: Hogeschool van Amsterdam, Studio KNOL

Download het rapport hier

Back To Top