A Sr Onderzoek Sociale Contextkaart
A_sr_onderzoek_sociale Contextkaart
A_sr_onderzoek_lokatie
Amstel3workshop-02
MAKING CITIES TOGETHER - NAIROBI
Screenshot 2015-05-26 15.32.23
Sociale_contexkaart_waterlandplein
A Sr Onderzoek Sociale Contextkaart A Sr Onderzoek Lokatie Amstel3workshop 02 MAKING CITIES TOGETHER - NAIROBI Screenshot 2015 05 26 15.32.23 Sociale Contexkaart Waterlandplein

 “Een uitbreiding van soft data beschikbaarheid is een waardevolle aanvulling op het GIS systeem.”

Lokale kennis om op voort te bouwen!

De Sociale Contextkaart is een digitale tool die sociaal-ruimtelijk locatieonderzoek snel en makkelijk toegankelijk maakt. Ze brengt op creatieve wijze kwalitatieve én kwantitatieve data samen in bestaande GIS structuren. Gecombineerd vormen haar lagen een grafische, interactieve kaart met ‘zachte’ en ‘harde’ data: van leefstijlen en inkomens tot kleinschalige culturele activiteiten en samenwerkingsverbanden. Lokale kennis om op voort te bouwen!

Doelstellingen:

  • Inzicht geven: ordenen van onderzoeksgegevens.
  • Evalueren: snelle terugkoppeling van vraagstukken en ontwikkelingen in de wijk.
  • Sturen: ze biedt aanknopingspunten voor verdere ontwikkeling.
  • Verbinden: een ‘handige praatkaart‘ om het gesprek tussen professionele organisaties goed te laten verlopen.

Wanneer : 2015
Opdrachtgever: Ymere
Waar: de Wierden, Almere

MEER INFO

MEER INFO