skip to Main Content
MAKING CITIES TOGETHER - NAIROBI
MAKING CITIES TOGETHER - NAIROBI

“The workshop was very interesting […]. It made me think about the people living in buildings rather than the buildings themselves. As architects, I think we easily forget about that.”

Student
Flatscapes

Leer de sociale context in kaart te brengen

De workshops ‘Social Context Mapping’, richten zich op visualisatie van stedelijke gebieden aan de hand van ‘harde’ en ‘zachte’ data.

1. Selectie Lagen – hebben buurten met meer bewonersinitiatieven een hoger veiligheidsgevoel? Wat is de samenhang tussen leeftijdsopbouw en wensen in de wijk?
2. Veld(onderzoek) – aan de slag met het verzamelen van data voor de lagen. Sommige informatie is al beschikbaar, of dient te worden omgezet vanuit bestaande internet en onderzoeksbronnen en social media analyse. Veel van de kwalitatieve ‘zachte’ data genereren we aan de hand van veldwerk (interviews, vragenlijsten, observaties, bijeenkomsten e.d.).
3. Mapping – digitale en/of analoge visualisatie van de lagen tot een multi-dimensionele kaart met rijke, bruikbare data.

Wanneer: 2015 –
Samenwerkingspartners: o.a. Belgrade.SCAPES:LAB / I Think BG, woningcorporatie Ymere, studenten van de UvA cursus ‘Perspectives on Amsterdam’ en studenten van UvA summer school ‘The Everyday City and Beyond’
Waar: o.a. Belgrado (Servië), Almere, verschillende gebieden in Amsterdam

Website Scapeslab
Website Scapeslab
Back To Top