skip to Main Content
MAKING CITIES TOGETHER - NAIROBI
MAKING CITIES TOGETHER - NAIROBI
MAKING CITIES TOGETHER - NAIROBI

 “Een uitbreiding van soft data beschikbaarheid is een waardevolle aanvulling op het GIS systeem.”
Marlies van Gelderen, Projectbureau Verhuur en Wonen, Ymere 

Lokale kennis om op voort te bouwen!

De Sociale Contextkaart De Wierden is een digitale tool die sociaal-ruimtelijk locatieonderzoek snel en makkelijk toegankelijk maakt. Het brengt op creatieve wijze kwalitatieve én kwantitatieve data samen in bestaande GIS structuren. Gecombineerd vormen de verschillende lagen een grafische, interactieve kaart met ‘zachte’ en ‘harde’ data: van leefstijlen en inkomen tot kleinschalige culturele activiteiten en samenwerkingsverbanden. Lokale kennis om op voort te bouwen!

Naar een opdracht van woningcorporatie Ymere onderzocht Placemakers de lokale kenmerken, kwaliteiten, kennis en ervaring van De Wierden, een nieuwe buurt in Almere. Gebaseerd op deskresearch en veldwerk, helpt de Sociale Contextkaart van de Wierden de opdrachtgever aan nieuwe inzichten. Het is een handige ‘praatkaart’ en basis voor belangrijke discussies tussen belanghebbenden over beleidsdoelen en -evaluatie. 

Doelstellingen:

  • Inzicht geven: ordenen van onderzoeksgegevens.
  • Evalueren: snelle terugkoppeling van vraagstukken en ontwikkelingen in de wijk.
  • Sturen: ze biedt aanknopingspunten voor verdere ontwikkeling.
  • Verbinden: een ‘handige praatkaart‘ om het gesprek tussen professionele organisaties goed te laten verlopen.

Wanneer : 2015
Opdrachtgever: Ymere
Waar: de Wierden, Almere

Back To Top