3klein 960x640 Easy Resize.com
3klein-960x640_Easy-Resize.com
17265106_1261625350572939_3442455206220014999_n_Easy-Resize.com
17218377_1261625400572934_2513579300447299020_o_Easy-Resize.com
4klein-1_Easy-Resize.com
17353554_1261625340572940_8817386390659738417_n_Easy-Resize.com
17353599_1261625407239600_7691028576098889458_n_Easy-Resize.com
17308753_1261625390572935_2914220204797912549_n_Easy-Resize.com
3klein 960x640 Easy Resize.com 17265106 1261625350572939 3442455206220014999 N Easy Resize.com 17218377 1261625400572934 2513579300447299020 O Easy Resize.com 4klein 1 Easy Resize.com 17353554 1261625340572940 8817386390659738417 N Easy Resize.com 17353599 1261625407239600 7691028576098889458 N Easy Resize.com 17308753 1261625390572935 2914220204797912549 N Easy Resize.com

Bloody Tourists Toolkit

Het project Amsterdam Detours is ook onderdeel van Placemakers’ ‘Bloody Tourists Toolkit’; een serie interventies, events en ontwerpen die een alternatieve respons biedt op de toeristendruk in Amsterdam. Lees hier meer over deze Toolkit. 

Experimenteren met voetgangersroutes

Wist je dat een toerist gemiddeld 4 keer per dag De Dam oversteekt?

Aan de hand van drie kleinschalige ruimtelijke interventies onderzochten wij in hoeverre en op welke manier voetgangers beïnvloedbaar zijn in hun routekeuzegedrag. Kiezen ze voor de kudde? Of kunnen we voetgangers met eenvoudige ruimtelijke ingrepen verleiden een andere weg in te slaan? Wat kunnen we leren van inzichten over ‘nudging’, omgevingspsychologie en ‘wayfinding’, en zo overbelaste straten in het centrum ontlasten?

In samenwerking met HvA, ontwerpstudio KNOL en de gemeente Amsterdam voerde Placemakers het project ‘Amsterdam Detours’ uit. Op het kruispunt tussen een beroemde overbelaste straat (de Damstraat) met een rustigere, maar eveneens interessante route, De Nes. Gedurende drie vrijdagen zijn verschillende routekeuze-beinvloeders getest: alternatieve bewegwijzering, informatie over de drukte en een gekleurd patroon op de stoep. 

Het experiment is uitgevoerd binnen het beleidsprogramma ‘Stad in Balans’ van de gemeente Amsterdam. Hiermee worden bewoners, ondernemers, culturele instellingen, stadsdelen en onderwijsinstellingen uitgenodigd om met experimenten te testen hoe om te gaan met  de toegenomen (toeristen)drukte in Amsterdam.

Wanneer: februari 2017
Waar: Amsterdam Centrum
Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam, Stad in Balans
Samenwerkingspartners: Hogeschool van Amsterdam, Studio KNOL

Download het rapport hier